මම ඔයාට ආදරෙයි!!!!!!!

මේ මම

ඔව් මම

එයාටද

ඔව්

එයාට

මොකක්ද

හ්ම්...

සෙනෙහස;

අනේ නෑ....

එහෙනම්

ආදරේ...

ඔව් ආදරේ තමා

ඔව්

අදරෙයි

මම එයාට...

දවස් ගානකට

පස්සෙ මට

හිතුනා...

ඔයාව බලන්න

එද්දි

හරි ලේසියෙන්

ඔයා කියනවා

මට ඇහුනා...

මම ඔයාට ආදරෙයි

හැබැයි

මට නෙමෙයි....

0 comments:

Post a Comment